İddaa Forumİddaa Forum bölümünden küfür, hakaret, link paylaşımı tarzı paylaşımlar silinecek ve spam olarak işaretlenecektir. Bu bölümü ve diğer bölümleri mobilden düz şekilde göremeyen kullanıcılarımız telefonda ekran döndürmeyi açıp, yan çevirirseniz tam ekran olarak gözükecek konu açıp, konuları görütüleyebileceksiniz.